Kömür Yıkama Tesisi (İnce Devre ve İri Devre)

Kömür Yıkama Tesisi (İnce Devre ve İri Devre)


Kömür yıkama / zenginleştirme tesisinde ayrıştırma işlemi kömürün fiziksel özelliklerinden olan yoğunluk farkından yararlanılarak yapılır. Ağır ortama beslenen tüvenan malzemedeki kömürler yüzerken şist (atıklar) batar ve bu ürünler ayrı ayrı alınarak zenginleştirme işlemi gerçekleşmiş olur.


Comments are closed.