Belt Press (Susuzlandırma)

Belt Press (Susuzlandırma)


Belt Press, atık suyun içindeki katı malzemelerin tutulması ve suyun tekrar kullanılması gereken durumlarda kullanılan filtrasyon sistemidir. Başka bir deyişle çamurun hacminin fiziksel olarak azaltılması, suyun geri kazanılma işlemidir. Belt Press, özellikle yüksek çamur debisinin söz konusu olduğu yerlerde, sürekli çalışma prensibinden dolayı ekonomik bir susuzlaştırma yöntemi olarak kullanılır.

Zenginleştirme tesislerinde kullanılan ve yıkamadan kaynaklı oluşan çamurlu suyun, basınç altındaki iki adet bez arasında sıkıştırılarak suyun çamurdan ayrılması işlemleri sonucu elde edilen temiz su tekrar kömür zenginleştirme tesislerine gönderilmektedir. Yüksek çamur debisinin olduğu yerlerde kesintisiz çalışma prensiplerinden dolayı devamlı olarak susuzlaştırma imkânı sunmaktadır. Belt Press tesislerinde beslenen çamura göre ayrılabilen basınç kademeleri ile maksimum kek kuruluğu elde edilirken, tesislerin tekrar beslenen sudaki katı madde oranı minimum düzeyde tutulmaktadır.


Comments are closed.