Hakkımızda

Hakkımızda


CS ARGE, 30 yıllık maden sektörü ve 20 yıllık sanayi sektörü tecrübelerini inovatif mühendislikle birleştirip yaptığı ARGE çalışmalarıyla, patentli projeleri ve deneyimli mühendis kadrosuyla, madencilik sektöründe tesis ve ayırma makineleri imalatı yapmaktadır.
Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi hedeflemekteyiz.
Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre ve Madencilik sektörlerinde kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.


KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve beklentilerini sağlamayı,
 • Zamanında ve doğru hizmet üretmeyi,
 • Tüm kademe ve birimlerimizde güncel kalite standartlarını uygulamayı,
 • Her kademede tavizsiz firma içi eğitim politikası yürütmeyi,
 • Tam motivasyon ile ekip çalışmasını gerçekleştirmeyi, ekip ruhunu yaygınlaştırmayı,
 • Müşteri bağlılığı yaratmayı,
 • Sürekli araştırma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel çevre politikalarına, geçerli çevre yönetim standartlarına uyum sağlamayı taahhüt ediyoruz.

VİZYON

 • Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak.
 • Çalışanlarımıza mutlu ve gurur duyacakları bir ortam sağlar, aidiyet duygusu ve takım ruhu oluştururuz.
 • Verdiğimiz hizmetin kalitesini, müşterilerimizin memnuniyetini, öneri ve şikayetlerini değerlendirerek sürekli iyileştiririz.
 • Oluşturduğumuz sürekli eğitim ve öğrenme mekanizmalarını çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı bir sorumluk olarak kabul ederiz.
 • Açık iletişim, takım ruhu, koordinasyon, doğru yönlendirme ve motivasyon liderlerden oluşan müşteri odaklı organizasyonumuzun temelidir.
 • Her zaman güvenilir bir firma olmak,
 • Ürünlerimizin emniyetli, fonksiyonel, estetik ve aynı zamanda ekonomik olmasını sağlamak
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,
 • Emin ve doğru adımlarla büyümek.

MİSYON

 • Müşterilerimizin isteklerini zamanında ve istenilen kalitede karşılamak,
 • Çevreye en az zarar verecek şekilde üretim yapmak ve faaliyetlerimizde çevreyle dost ürünler kullanmak, çevreyi iyileştirici çalışmalar yapmak,
 • Tehlikeli atıkları azaltmak, çalışma ortamımızda tehlikeli atıkların kontrollü bir şekilde elden çıkartılmasını sağlamak,
 • İş yerlerimizde risk analizi yaparak iş kazalarını ve çalışanların sağlık kayıplarını azaltmak amacıyla sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak,
 • Enerji maliyetlerini düşürmek, enerji kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • İşimize, çalışanımıza ve müşterilerimize güven ve saygı
 • Ekibimiz
 • Bilişim altyapımız
 • Sektörün en büyük uluslar arası üreticileri ile yapılan sözleşmelerimiz

Comments are closed.